top of page
  • kontakt30667

Generalforsamling 2022Skjoldhøjparkens Grundejerforening gennemførte d. 28.03.22 den anmeldte generalforsamling hvor både budget 2022 og regnskab 2021 blev godkendt.

Der var et rekord stort fremmøde – i hvert fald indenfor de seneste par år – på langt over 50 grundejere der deltog.


Derudover præsenterede formand Ronni Meyer Vision 2025 for Skjoldhøj, hvor der vil være et større fokus på at understøtte vores slogan Grønt og Godt.

Dette følger der mere information om senere.


Der var fire bestyrelsesposter på valg


- Kasserer: Per Gjørling blev valgt ind.

- Ét bestyrelsesmedlem for ét år: Kamilla Kæseler blev valgt ind. (bestyrelsespost der ikke blev besat i 2021).

- To bestyrelsesmedlemmer for to år: Jonas Laurien og Ole Thorup blev valgt ind. - Suppleanter: Jacob Lousdal og Lasse Holm-Eilert blev valgt ind.

På trods af de mange pladser der var på valg, er bestyrelsen fortsat bestående af en del eksisterende.

Per Gjørling har siddet som forretningsfører det forgangne år, hvorfor han allerede er bekendt med bestyrelsens arbejde. Jonas har siddet som kasserer, men skifter position, og er derfor også inde i det eksisterende arbejde. Ole er nu alderspræsidenten da han har siddet på posten i 12 år. De to nye suppleanter er tidligere kendinge i bestyrelsen da Jacob tidligere har siddet som formand, og Lasse har været bestyrelsesmedlem. Det er derfor velkendte og stærke kræfter der træder tilbage og tilbyder deres hjælp til at flytte Skjoldhøj i retning af at leve op til at være grønt og godt.


Det betyder dog også at vi har måttet sige farvel til Søren Myrhøj der har siddet på sin post i 13 år. Søren valgte ikke at genopstille til sin post, hvorfor bestyrelsen ville takke Søren for hans store indsats og bidrag til blandt andet at kvalitetssikre at vores veje holder mange år frem, og at vi har sat ind på vedligholdelse af vejnettet, hvor det har skabt størst værdi.


Det egentlige referat er ved at blive skrevet og så snart det er godkendt af ordstyreren vil dette blive gjort til gængeligt på hjemmesiden.


Bestyrelsen takker for det store fremmøde samt de informative og givende diskutioner omkring fortiden og fremtiden for Skjoldhøjparken./Bestyrelsen


605 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Kommentare


Die Kommentarfunktion wurde abgeschaltet.
bottom of page