top of page
  • kontakt30667

Veloverstået Generalforsamling 2023

Opdateret: 19. apr. 2023Kære Grundejer(e),


Årets generalforsamling for 2023 er nu veloverstået.

Herunder kan du læse et kort resumé af aftenens arrangement.


Bestyrelsen forventer at referatet for generalforsamlingen 2023, er tilgængeligt indenfor maksimalt 14 dage. Referatet vil blive gjort tilgængeligt på hjemmesiden, udsendt via nyhedsbrev og derudover vil link blive delt på Sociale Medier.


Der var et ekstraordinært stort fremmøde ved årets generalforsamling, da vi havde 75 husstande repræsenteret og samlet set 107 deltagere.


Bestyrelsen havde i år et nyt forslag til dirigent, hvorfor Henrik Brandt-Madsen blev valgt til at lede generalforsamlingen. Denne var indvarslet retmæssigt hvorfor den fremlagte dagsorden kunne gennemgås.


Først var den formandens beretning ved Ronni Meyer, der gennemgik årets højdepunkter.

En række nedslag i disse højdepunkter kunne være:


1) Blomsterfrøpuljen var blevet søgt og tildelt, hvorfor udvalgte områder i Skjoldhøj blomstrede i flot og vild flora, henover foråret og sommeren 2022.


2) Grundejerforeningen har frasolgt et jordlod ved krydset Agerøvej/Holmstrupgårdvej i forbindelse med udvidelsen af højresvingsbanen. Bestyrelsen er yderst tilfreds med at udvidelsen sker, da der har været arbejdet på dette i længere tid.


3) Skjoldhøjdagen vendte tilbage, og blev afholdt med et flot fremmøde i sensommeren. Et arrangement bestyrelsen forventer at afholde igen i 2023.


4) Foreningen har tidligere søgt en lokal pulje med midler, hvorfor der nu er indkøbt udendørs fitness redskaber som forventes opstillet inden sommer 2023.


5) En succesfuld asfaltering i den uudtømmelige plan om modernisering af vores vejnet, som forberedende arbejde til den kommende asfaltering i 2023.


Hernæst tog kasserer Per Gjørling ordet, og gennemgik årets regnskab uden de helt store bemærkninger, da der tidligere på måneden var afholdt et arrangement for de regnskabsinteresserede hvor en detaljeret regnskabsgennemgang og diskussion var mulig.


Derefter fulgte det eneste indkomne forslag, der var en række vedtægtsændringer som primært var af redaktionel karakter med fokus på modernisering af sprog og afvikling af generalforsamlingen.

Vigtigst af alt var dog introduktionen af, at grundejerforeningen har til formål at – udover de eksisterende – afholde mindre sociale arrangementer til glæde for grundejerne. Dette affødte en længere diskussion med nogle forslag til justeringer af ordlyden.

Dette blev stemt i gennem ved en første behandling, hvorfor der nu er indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til 2. godkendelse af vedtægtsændringerne.


Denne ekstraordinære generalforsamling afholdes d. 12. april 2023 – der forefindes et arrangement i kalenderen på foreningens hjemmeside hvis man ønsker at vide mere.
Næstefter var forslag til budget for 2023 samt året kontingent, der ligeledes blev præsenteret af kasserer Per Gjørling, hvor det vigtigste punkt var en fastholdelse af kontingent, hvorfor der ikke kommer ændringer hertil.


Det andet sidste punkt var indvælgelsen af to nye medlemmer til bestyrelsen; ny formand samt ét bestyrelsesmedlem – og derudover to suppleanter og revisor.


Ronni genopstillede til formandsposten, derudover valgte en gammel kending – Jacob Lousdal – at opstille til formandsposten.

Der blev derfor stemt om hvilken formand de fremmødte medlemmer af foreningen ønskede, der resulterede i at foreningen har fået ny formand i form af Jacob Lousdal.


Bestyrelsen og grundejerforeningen takker Ronni Meyer for hans store indsats og arbejde. Foreningen har gennemgået en god og sund udvikling i form af ensretning og oprydning i gamle sager. Gennem den to-årige periode han har bestridet posten som formand, har han bidraget med stort humør og energi til de føromtalte højdepunkter for året.

Alt i alt må det siges at Ronni Meyer overleverer en velfungerende, fremadskuende og sund foreningen til den nye formand, der udtaler følgende om sin indtræden i bestyrelsen:"Tusind tak for jeres tillid og valg af mig som formand!

Jeg glæder mig meget til det gode bestyrelsesarbejde,

samt at gøre Skjoldhøj til et endnu mere attraktivt sted at bo".Kamilla genopstillede til sin eksisterende post som arrangementsansvarlig og legepladseftersynsansvarlig – Kamilla blev valgt ind til en ny to-årig periode.


Efterfølgende blev der indvalgt to suppleanter hvor vi byder Salman velkommen som 1. suppleant og Anne-Mette som 2. suppleant. Foreningens nuværende revisor, Beierholm, blev indstillet og genvalgt som revisor.


Slutteligt blev der diskuteret mindre ting på eventuelt.


Ad flere omgange, under forskellige af dagsordenens punkter, blev foreningens gartnere rost stort, for deres fortrinlige arbejde gennem året.

Uanset om det er kl. 03:00 om natten en kold vinterdag for at sikre saltede veje, beskæring af området i efterårsperioden eller den forhåbentlige snarlige periode med utallige timer på græsslåmaskinen, så yder de altid deres ypperste, så Skjoldhøj fremstår flot og repræsentabel.Alt i alt en succesfuld aften med godt humør, god stemning og muligheden for at møde sin nabo og få indsigt i, hvad foreningen har arbejdet med det sidste års tid, samt et indblik i, hvad fremtiden byder. Bestyrelsen takker for det store fremmøde og de gode dialoger. Som altid vil bestyrelsen gerne i kontakt med grundejerne om de ting der er gode, dårlige eller som kan forbedres – i er derfor meget velkomne til at bruge chat-funktionen på hjemmesiden eller skrive direkte på kontakt@skjoldhoj.dk så vender vi tilbage hurtigst muligt!

614 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Kommentare


bottom of page