top of page

FORENINGENS FORMÅl:

 • at administrere (vedligeholde, renholde og snerydde m.m.) områdets fælles veje, stier og grønne områder og drage omsorg for, at disse fællesarealer stedse er en pryd for området.
   

 • at administrere (vedligeholde og renholde) ledningsanlæg og fællesindretninger i henhold til ovennævnte deklarationer.
   

 • at udføre de arbejdsopgaver, som påhviler foreningen i henhold til områdets deklarationer.
   

 • at sikre midler til dækning af udgifter til hovedvedligeholdelse af foreningens vej- og stinet, således at disse altid kan holdes i god vedligeholdelsesmæssig stand.
   

 • at administrere de over grundejerforeningens driftsregnskab afsatte midler på konto for vejvedligeholdelse.
   

 • at placere midlerne på konto for vejvedligeholdelse i sikre papirer til højst muligt afkast, eller helt eller delvist at finansiere opgaver som beskrevet i § 9 stk. 1.

HVEM ER BESTYRELSEN

undraw_profile_pic_ic5t.png

Formand
Jacob Lousdal

Strynøvænget 40

formand@skjoldhoj.dk

Ansvarsområder:

 • Ledelse af bestyrelsen

 • Sikre nye tiltag og udvikling af parken

 • Ekstern kommunikation

 • Kontakt til offentlige instanser o.l.

undraw_profile_pic_ic5t.png

Park & Vej

Ole Thorup

Bestyrelsesmedlem

Rømøvænget 8

ot.thorup@gmail.com

Ansvarsområder

 • Medarbejderansvarlig

 • Grønne områder

 • Vedligeholdelse af vejnetværk

 • Kontrol og vedligehold af maskiner

undraw_profile_pic_ic5t.png

Kasserer
Per Gjørling

Fejøvænget 32

kasserer@skjoldhoj.dk

Ansvarsområder

 • Budget

 • Bogholderi

 • Kontingent

 • Kontakt til grundejere

undraw_profile_pic_ic5t.png

Sociale arrangementer

Kamilla Kæseler

Bestyrelsesmedlem

Orøvænget 8

kvk@skjoldhoj.dk
 

Ansvarsområder

 • Kontrol og vedligehold af legepladser

 • Sociale arrangementer

jonas_bw2_edited.jpg

Kommunikation

Jonas Laurien

Siøvænget 4

jl@skjoldhoj.dk

Ansvarsområder

 • Kommunikation

 • Website & IT

 • Fornyelse af Skjoldhøjs udendørstilbud

 • Fondsansøgninger

 • Bistår formandens forefaldende arbejde

undraw_profile_pic_ic5t.png

Generel henvendelse?

Fang bestyrelsen på

kontakt@skjoldhoj.dk

SKJOLDHØJPARKENs historie

Ejerlavet Skjoldhøjparkens Grundejerforening, der er hjemmehørende i Aarhus Kommune,

er stiftet den 20. januar 1972.

Dette er gjort i henhold til deklarationer tinglyst den 5,3, 13.6 og 20.7 1968 på parceller udstykket fra

matr. nr. 12a, 13a, 13c og 14a,

samt til deklarationer tinglyst den 3.8 og 2.10 1973 på parcellerne

13 dy m.fl. og 13b, og til deklarationer tinglyst den 30.3 og 3.5 1978 på parceller udstykket

fra matr. nr. 16d, 16e, 16i og dele af 16a

alle anførte True by, Brabrand Sogn, samt parceller udstykket fra

matr. nr. 1bm, dele af 1i, 1aa, 1ab, 1as og 1bb, Holmstrupgaard.

5.jpg
bottom of page