FORENINGENS FORMÅl:

 • at administrere (vedligeholde, renholde og snerydde m.m.) områdets fælles veje, stier og grønne områder og drage omsorg for, at disse fællesarealer stedse er en pryd for området.
   

 • at administrere (vedligeholde og renholde) ledningsanlæg og fællesindretninger i henhold til ovennævnte deklarationer.
   

 • at udføre de arbejdsopgaver, som påhviler foreningen i henhold til områdets deklarationer.
   

 • at sikre midler til dækning af udgifter til hovedvedligeholdelse af foreningens vej- og stinet, således at disse altid kan holdes i god vedligeholdelsesmæssig stand.
   

 • at administrere de over grundejerforeningens driftsregnskab afsatte midler på konto for vejvedligeholdelse.
   

 • at placere midlerne på konto for vejvedligeholdelse i sikre papirer til højst muligt afkast, eller helt eller delvist at finansiere opgaver som beskrevet i § 9 stk. 1.

HVEM ER BESTYRELSEN

undraw_profile_pic_ic5t.png

Formand
Ronni Meyer

Drejøvænget 103

formand@skjoldhoj.dk

Ansvarsområder:

 • Ledelse af bestyrelsen

 • Sikre nye tiltag og udvikling af parken

 • Ekstern kommunikation

undraw_profile_pic_ic5t.png

Bestyrelsesmedlem

Ole Thorup

Rømøvænget 8

ot.thorup@gmail.com

Ansvarsområder

 • Medarbejderansvarlig

 • Grønne områder

 • Kontrol og vedligehold af maskiner

Kasserer/Næstformand
Jonas Laurien

Siøvænget 4

jl@skjoldhoj.dk

Ansvarsområder

 • Forenings økonomi

 • Hjemmeside og anden IT

 • Bistår Formandens forefaldende arbejde

Bestyrelsesmedlem

Ikke valgt ind

Ansvarsområder

 • Kontrol og vedligehold af legepladser

 • Fornyelse af parkens udendørstilbud

undraw_profile_pic_ic5t.png

Bestyrelsesmedlem

Søren Myrhøj

Orøvænget 57

gsmyr@gmail.com

Ansvarsområder

 • Løbende kontrol af veje og stier

 • Projektstyring af vedligeholdelse af veje

undraw_profile_pic_ic5t.png

Forretningsfører

Per Gjørling 

kontakt@skjoldhoj.dk

Ansvarsområder

 • Bogholderi

 • Kontakt til grundejere

 • Kontakt til offentlige instanser o.l.

SKJOLDHØJPARKENs historie

Ejerlavet Skjoldhøjparkens Grundejerforening, der er hjemmehørende i Aarhus Kommune,

er stiftet den 20. januar 1972.

Dette er gjort i henhold til deklarationer tinglyst den 5,3, 13.6 og 20.7 1968 på parceller udstykket fra

matr. nr. 12a, 13a, 13c og 14a,

samt til deklarationer tinglyst den 3.8 og 2.10 1973 på parcellerne

13 dy m.fl. og 13b, og til deklarationer tinglyst den 30.3 og 3.5 1978 på parceller udstykket

fra matr. nr. 16d, 16e, 16i og dele af 16a

alle anførte True by, Brabrand Sogn, samt parceller udstykket fra

matr. nr. 1bm, dele af 1i, 1aa, 1ab, 1as og 1bb, Holmstrupgaard.

5.jpg