Links

Nedenfor er der samlet en række nyttige links til nye såvel som gamle grundejere.

Aarhus Vand

Gør den til din egen. Tilføj billeder, tekst og links eller forbind til data fra din samling.

Fjernvarme

Fjernvarme leveres af AffaldVarme Aarhus.

Renovation

Renovation håndteres af AffaldVarme Aarhus.

Belysning

Belysning håndteres af Verdo.
Ved fejl og mangler ved vej- og stibelysning kontakt Verdo.

Genbrugsstation

Den nærmeste genbrugsstation Skjoldhøjparkens grundejere er tilknyttet ligger på Sintrupvej.

Elforsyning

Elnettet i Skjoldhøjparken vedligeholdes af Galten Elværk.

Der er dog frit valg af elleverandør.