top of page

Links

Nedenfor er der samlet en række nyttige links til nye såvel som gamle grundejere.

Aarhus Vand

Aarhus Vand står for vandforsyning i Skjoldhøjparken.

Fjernvarme

Fjernvarme leveres af Kredsløb

Renovation

Renovation håndteres af Kredsløb.

Belysning

Belysning håndteres af Verdo.
Ved fejl og mangler ved vej- og stibelysning kontakt Verdo.

Genbrugsstation

Den nærmeste genbrugsstation Skjoldhøjparkens grundejere er tilknyttet ligger på Sintrupvej.

Elforsyning

Elnettet i Skjoldhøjparken vedligeholdes af Dinel.

Der er dog frit valg af elleverandør.

bottom of page